การปฏิวัติแฟชั่น : ความยั่งยืนและจิตสำนึก

แฟชั่นถือเป็นหนึ่งในส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก
ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชีวิตประจำวันของผู้คน

ขบวนการปฏิวัติแฟชั่น (Fashion Revolutionary) พยายามเพิ่มความโปร่งใสและความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานแฟชั่น ตลอดจนเพิ่มความตระหนักรู้ถึงผลเสียของอุตสาหกรรม

มันเหมือนกับ book of shadows slot ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งทุกๆ การหมุนแสดงถึงโอกาสในการสร้างความแตกต่าง

ปัญหาของ Fast Fashion

ฟาสต์แฟชั่นคือรูปแบบธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการผลิตเสื้อผ้าที่รวดเร็วและราคาถูกเพื่อให้ทันกับเทรนด์ที่หมุนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งรูปแบบธุรกิจดังกล่าวมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม เช่น คนงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ามักทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย อีกทั้งได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายแรงงานระบุ

ในขณะที่การผลิตเสื้อผ้าก่อให้เกิดมลพิษจำนวนมากที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะการมลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยมาจากเครื่องจักในการผลิตเสื้อหรือจะเป็นการปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

การเคลื่อนไหวของ “ขบวนการปฏิวัติวงการแฟชั่น”

Fashion Revolution เป็นการเคลื่อนไหวระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากโรงงาน Rana Plaza ถล่มในบังคลาเทศในปี 2013 การเคลื่อนไหวนี้พยายามที่จะส่งเสริมความโปร่งใสและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยขอให้ผู้บริโภคถามแบรนด์ว่า “ใครเป็นคนทำเสื้อผ้าของฉัน” และสนับสนุนการเลือกแฟชั่นที่มีจริยธรรมและยั่งยืนมากขึ้น

วิธีการมีส่วนร่วม

ลูกค้าอาจมีส่วนร่วมในแคมเปญ Fashion Revolution โดยสอบถามแบรนด์ต่างๆ ว่า “ใครเป็นคนทำเสื้อผ้าของฉัน” และเรียกร้องความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานจากแบรนด์ต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ พวกเขายังได้เลือกตัวเลือกแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การรีไซเคิล การอัพไซเคิล และการช้อปปิ้งจากแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน

มีแบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืนมากมายที่ผู้บริโภคสามารถให้การสนับสนุนได้ แบรนด์เหล่านี้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของตน

ปัจจุบันการพิจารณาเข้าร่วมขบวนการ Fashion Revolution กำลังดำเนินอยู่ ในฐานะบริษัท เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความยั่งยืน และการผลิตอย่างมีจริยธรรม และเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวระดับโลกนี้ไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีความรับผิดชอบและใส่ใจมากขึ้นนั้นสอดคล้องกับค่านิยมหลักของเรา เรากำลังประเมินประโยชน์ของการเข้าร่วม Fashion Revolution และประเมินว่าเราจะสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่ออุตสาหกรรมได้อย่างไร

คอยติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการเข้าร่วม Fashion Revolution!

โดยกระตุ้นให้ผู้บริโภคถามว่า “ใครเป็นคนทำเสื้อผ้าของฉัน” และเรียกร้องความรับผิดชอบจากแบรนด์แฟชั่น เราสามารถทำงานเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบมากขึ้น เราสามารถช่วยกระจายข่าวและสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยการมีส่วนร่วมและตัดสินใจได้ดีขึ้น มามีส่วนร่วมในการปฏิวัติแฟชั่นและสร้างโลกให้ดีขึ้น

See more our blogs
Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin