White logo

Teno Thailand มุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ของตน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ tenothailand.com ซื้อสินค้ากับเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราอย่างไร ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเข้าถึงไซต์และจะครอบคลุมเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เราทำให้ไซต์พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

นโยบายนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ที่คุณมีในการควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ